Alvin at mga tsipmank WHAT DO YOU THINK????

triplethreat posted on Dec 30, 2009 at 08:33PM
hey fanpop people,
i wanna know what you guys thought of the new chipmunk movie.

Alvin at mga tsipmank 2 ang sumagot

Click here to write a response...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas stellakin said…
big smile
it was great! you will love it!!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas triplethreat said…
heart
Thanks stellakin!!!!! it was a great movie, i love the music!!!!!