Fatmagül'ün Suçu Ne Updates

a comment was made to the poll: Most beautiful girl in Fatmagul'un sucu ne?: sa loob ng isang taon na ang nakalipas by kw99
a comment was made to the poll: do u think mustafa deserves fatmagul? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by kw99
a comment was made to the poll: u like fatmagul with? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by kw99
a comment was made to the poll: which poster u like madami sa loob ng isang taon na ang nakalipas by kw99
a pop quiz question ay idinagdag: Who is she? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by erdogan
a pop quiz question ay idinagdag: Erdogan's father's name is: sa loob ng isang taon na ang nakalipas by erdogan
a photo ay idinagdag: The devils sa loob ng isang taon na ang nakalipas by emsin
fan art ay idinagdag: Fatmagul ve Kerim sa loob ng isang taon na ang nakalipas by emsin
a poll ay idinagdag: Most handsome actor in fatmagul'un sucu ne?: sa loob ng isang taon na ang nakalipas by emsin
a poll ay idinagdag: Most beautiful girl in Fatmagul'un sucu ne?: sa loob ng isang taon na ang nakalipas by emsin
a pop quiz question ay idinagdag: When did Kerim see Fatmagul for the first time? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by emsin
a pop quiz question ay idinagdag: Who did Mukades love? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by emsin
a comment was made to the poll: How a bout new look for the spot? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by emsin
a comment was made to the poll: who u hate more? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by emsin
a poll ay idinagdag: Best couple in Fatmagulun sucu ne?: sa loob ng isang taon na ang nakalipas by emsin
a pop quiz question ay idinagdag: Where did Kerim halik Fatmagul for the first time? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by randod
a video ay idinagdag: Fatmagul & Kerim || Eternal Soulmates sa loob ng isang taon na ang nakalipas by fatmabihter
a video ay idinagdag: ll Fatmagül & Kerim ✲Enchanted to meet you "1 Bölüm" sa loob ng isang taon na ang nakalipas by BbAngel
a video ay idinagdag: Fatmagül ღ Kerim - Çakmak Çakmak - sa loob ng isang taon na ang nakalipas by BbAngel
a video ay idinagdag: FGSN // Crack # 3 sa loob ng isang taon na ang nakalipas by BbAngel
a video ay idinagdag: Kerim & Fatmagul ►► SHATTERED sa loob ng isang taon na ang nakalipas by BbAngel
a pop quiz question ay idinagdag: What colour is Deniz’ s dress at Kerim and Fatmagul’s wedding? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: What colour is Mukades’dress at Kerim and Fatmagul’s wedding? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a comment was made to the photo: Fatmagül'ün Suçu Ne sa loob ng isang taon na ang nakalipas by alirya
a comment was made to the fan art: FG & K sa loob ng isang taon na ang nakalipas by khelifabenhado
a pop quiz question ay idinagdag: How did Mustafa’s mother die? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: How did Vural’s father die? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: How did Mustafa’s father die? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: What is Kerim's sister name? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: What is name of Meltem’s cousin that Munir go out? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: What is the name of the doctor that Erdogal fall in love? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: Who did Leman shoot? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: What is name of Mukaddes’es father? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: What is name of Mukaddes’es mother? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: What is name of Selim’s father? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: What is name of Selim’s mother? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: What is name of Vural’s father? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: What is name of Vural’s mother? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: What is name of Mustafa’s father? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: What is name of Mustafa’s mother? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: What is name of Kerim’s father? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: What is name of Kerim’s mother? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: Who did die first? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: Who did die first? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
a pop quiz question ay idinagdag: Who did die first? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ded99
an icon ay idinagdag: Fatmagul & Kerim episode39 sa loob ng isang taon na ang nakalipas by Maria-Cosmos
a pop quiz question ay idinagdag: when did Fatmagul hear really the voice of Kerim ? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by Maria-Cosmos
a reply was made to the forum post: the new look for the spot sa loob ng isang taon na ang nakalipas by edp