LGBT Dwayne Jones, Jamaican Transgender Teen, Murdered sa pamamagitan ng Mob: ulat

coriann posted on Jan 26, 2014 at 01:55AM

LGBT No ang sumagot