Prince Michael Jackson Michael Jackson songs in 30 segundos

mj2010m posted on Jul 12, 2010 at 04:32PM
link

:)

Prince Michael Jackson 3 ang sumagot

Click here to write a response...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas paloma97ppb said…
big smile
That vid rocks socks!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas mj2010m said…
Thanks a lot! I'm thinking about doing a full version of billie jean if you want :)
sa loob ng isang taon na ang nakalipas ashleybrooke510 said…
Thats flyy :)