Prince Michael Jackson ...

parisilove posted on Jun 09, 2011 at 04:06PM
...
last edited on Jun 10, 2011 at 06:46PM

Prince Michael Jackson 5 ang sumagot

Click here to write a response...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas princemjforlife said…
Dude...the winking face, not cool, makes you look like a pedo..no offense.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas parisilove said…
tongue
Thnx
sa loob ng isang taon na ang nakalipas TwinsTwin said…
It's called get friends or add people. Waste of a forum.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas princemjforlife said…
Could've made a wall post about this too.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas UmOkayThen said…
Sorry, I'm too good for you :/