Robert Pattinson Who Dose He Pag-Ibig

Dollygo posted on Feb 07, 2010 at 10:07AM
who dose he love?

Robert Pattinson 1 reply

Click here to write a response...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas emerald_12 said…
Rob loves this girl:

link