The Simpsons So what exactly does a "spider-pig" do?

Dominator posted on Aug 05, 2007 at 09:24AM


LOL

The Simpsons 2 ang sumagot

Click here to write a response...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas OnlyNDreams said…
It poops alot!! LOOOL!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas maybeastarbucks said…
He doesn't swing from a web, that's for sure.