The Simpsons Chat?

brainyack98 posted on Feb 02, 2010 at 07:13PM
anyone wanna chat with me here?

The Simpsons 2 ang sumagot

Click here to write a response...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas lovely_zac said…
hi again i like the simpson
actually bart
sa loob ng isang taon na ang nakalipas djlee6 said…
tongue
Sure, chats r good ^^
...if ya c this at all....