kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 10951-11000 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
EC: why should I?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Because...I want you to.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
EC: *rolls eyes*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Fine. Don't tell me.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
EC: glad you see things my way.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Whatever.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
EC: *smirk*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Ugh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
EC: pathetic.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Stop calling me that.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
EC: why?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Because I'm not pathetic.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
EC: yes you are.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: No, I'm not.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
EC: how?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I'm just...not.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
EC: and you call yourself not pathetic.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Whatever.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
EC: it's kinda funny, really.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: How?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
EC: everyone's so sympathetic at you.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: And that's funny?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
EC: i said "kinda"
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Still.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
EC: because everyone's like, "oh, poor Star!"
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: So?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
EC: when that picture was EXACTLY what you deserved.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: No it WASN'T.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
EC: sure, it wasn't.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: It REALLY wasn't.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
EC: oh yeah?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
EC: *smirk*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: :|
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
*bell rings*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*goes to locker*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *goes to locker*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*grabs her books*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *gets books*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*walks to class*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
~next class~
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*taking notes*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *does work*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*reading*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *takes notes*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*does work*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: done!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Task complete.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *hands work in*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*hands in work*