kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 11201-11250 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *nods*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: yeah
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*nods*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
~bell~
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*gets out of pool, goes to change*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: last class!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yay!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*goes to class*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *in class*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*taking notes*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *does work*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*does work*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: done!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Done.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *hands in*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*hands it in*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *sits back down*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sits back down*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: so..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*reads*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yep.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: what's that book about?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: A teenage vampire named Vlad who is trying to find...well a lot of things.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: ah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: It's uber good.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *thumbs up*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*nods*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *gets iPad*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*continues reading*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *plays on ipad*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*finishes book*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *nods*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Finished.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: noticed.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: There are two more books in the series.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *nods*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I read them already, though.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: ah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana:so...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: So...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: um...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: regionals in 4 hours!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Awesome!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: yeah!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: We're so gonna win!