kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 11351-11400 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *kisses Alex*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Awe!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *kisses Caroline*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Ugh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *DGAF*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: -_-
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Caroline: *kisses back*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*rolls eyes*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: it's obvious they don't care, Star.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I'm aware.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: don't try.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Try what?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: to break them up.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Why would I waste my time and energy?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: there you go.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
~at the after party~
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley*kissing Daniel*

Star:*talking with the other Mathletes
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *making out with Alex*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I can't believe we won!

Georgia: I'm so happy for you guys.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i can't believe i nailed my solo!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Me neither.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: well.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: :\
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ^.^
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Adriana and I did awesome. Mostly me, though.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *rolls eyes*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Lacey: and the group number was epic.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Totes!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Lacey: *plays with hair*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*looks at her nails*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Lacey: so...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: So...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Lacey: I feel so alone.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Why?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Lacey: everybody has someone.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Oh, yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Lacey: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I'm sure you'll find someone.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Lacey: i'm 17, and no one has kissed me.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: You could always get a cat.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Lacey: >.<
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*laughs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Lacey: what?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Your face.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Lacey: what? this? >.<
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*laughs* Yes.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Lacey: *sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What?