kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 11701-11750 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: So?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: so, they CAN hire me.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: But they won't.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: why not?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: You're not that good of a designer.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i helped embroider Adriana's wedding dress.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: So?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: without magic.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: And?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i'd like to see you try.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I'm not a designer.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: exactly.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: -_-
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: what?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Nothing.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: it's something.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: It's nothing.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: fine.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Fine.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: still bored.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Me too.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *groans*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Ugh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: what?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I don't like being bored.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: me neither.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ok.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Okay what?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: nothing.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*frowns*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Show me some pixy stuff.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
(*pixie ;) )
Hadar: like what?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
(I knew I spelled it wrong...Oh, well.)
Star: I don't know.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *thinks*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Think of anything?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *brings pixie book*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What's that?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: my pixie book.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What's in it?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: everything.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Everything?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: about pixies.