kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 12151-12200 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*walks out*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *follows*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Where do we go?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i dunno.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: The park?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ok..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*walks to the park*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *follows*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sits on a bench*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *sits*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: So...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: so...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs* Bored again.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: same
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What do you wanna do?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i dunno.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Me neither.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *yawns*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Tired?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: bored.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*looks at the ground*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar:
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar:
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Ugh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: sorry.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: It's fine.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ,
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*looks at the ground again*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *plays with hair*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *looks at nails*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I wish Sami was here.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: sorry.