kabuuan drama ng isla Total Drama as Happy puno mga kaibigan

joeynigro posted on Nov 05, 2017 at 07:10AM
Tom - Disco Bear
Zoey - Petunia
Jo - Flaky
Owen - Nutty
Duncan - Giggles
Ezekiel - Toothy
Lindsay - Giggles
Leonard - Russell
Alejandro - Flippy
Rock - Lifty
Spud - Shifty
Rodney - Handy
Sam - Lumpy
Dwayne - Pop
Junior - Cub
Justin - The Mole
Harold - Sniffles
Noah - Mime
Leshawna - Lammy

kabuuan drama ng isla 6 ang sumagot

Click here to write a response...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas joeynigro said…
Owen - Nutty
 Owen - Nutty
sa loob ng isang taon na ang nakalipas joeynigro said…
Duncan - Cuddles
 Duncan - Cuddles
sa loob ng isang taon na ang nakalipas joeynigro said…
Ezekiel - Toothy
 Ezekiel - Toothy
sa loob ng isang taon na ang nakalipas joeynigro said…
Lindsay - Giggles
 Lindsay - Giggles
sa loob ng isang taon na ang nakalipas joeynigro said…
Harold - Sniffles
 Harold - Sniffles
sa loob ng isang taon na ang nakalipas joeynigro said…
Alejandro - Flippy
 Alejandro - Flippy