Pagsulat Captive; chapter one (original story sa pamamagitan ng allieee)

Allieee posted on Mar 31, 2010 at 12:09AM

last edited on Mar 28, 2011 at 08:47PM

Pagsulat 2 ang sumagot

Click here to write a response...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas woofbark said…
It's good.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas woofbark said…
big smile
A little brief, you should describe more.


But a VERY good beginning!