lakad na tandaan The saddest scene in this movie.

katie_ketusia posted on May 26, 2010 at 03:24PM
Write your opinions please.

lakad na tandaan 4 ang sumagot

Click here to write a response...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas gosselinfan626 said…
When Landon found out Jamie was sick
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LisaForde2 said…
kiss
When Jamie died it was so sad.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas IBelieveInJesus said…
When Landon went to his father to ask for help
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Echoes said…
A tie between when Landon went to ask his father for help and when he found out Jamie was sick.