Cool Baby Clothes Updates

a reply was made to the forum post: Cute baby booties sa loob ng isang taon na ang nakalipas by Hasnatcsit
a link ay idinagdag: Forever In Ruffles sa loob ng isang taon na ang nakalipas by scharm11