katakut-takot na pasta katakut-takot na pasta Discussion Thread

CremeStarPuff posted on Sep 07, 2012 at 12:58AM
Dicsuss or post Creepypasta! Slenderman, Jeff the Killer, anything you can possibly come up with. You can even post your own Creepypastas.
last edited on Sep 07, 2012 at 01:18AM

katakut-takot na pasta 1 reply

Click here to write a response...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DylanRider240 said…
Strange dude.
 Strange dude.