Daenerys Targaryen Countdown to 200 fans!

Articuno224 posted on Sep 23, 2011 at 04:09PM
82!
 82!

Daenerys Targaryen 10 ang sumagot

Click here to write a response...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas SilverDoe29 said…
98!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Articuno224 said…
smile
105!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas SilverDoe29 said…
108!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas SilverDoe29 said…
112
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Articuno224 said…
smile
126!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas KPDEDB said…
smile
I am 165
sa loob ng isang taon na ang nakalipas buffyl0v3r44 said…
heart
175!!!!!!!!!!!!!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Articuno224 said…
big smile
well now it's 176;)
sa loob ng isang taon na ang nakalipas SilverDoe29 said…
180 almost there! :)
sa loob ng isang taon na ang nakalipas QueridaPantufa said…
big smile
207!