Daenerys Targaryen Countdown to 500 fans!!

buffyl0v3r44 posted on Mar 20, 2013 at 04:50AM
the title basically says it all!!

Daenerys Targaryen 5 ang sumagot

Click here to write a response...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas buffyl0v3r44 said…
heart
375!!!!!!!!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas buffyl0v3r44 said…
big smile
378!!!!!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas buffyl0v3r44 said…
mischievous
380!!!!!!!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas buffyl0v3r44 said…
laugh
381!!!!!!!!!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas GeorgiaSky said…
smile
931..