George MacDonald Updates

fan art ay idinagdag: The araw Boy and the Night Girl sa loob ng isang taon na ang nakalipas by Portia0623
a photo ay idinagdag: The araw Boy and the Night Girl sa loob ng isang taon na ang nakalipas by Portia0623
a comment was made to the poll: Would you like to see a film made of his book Lilith? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by Jadis-the-White
a poll ay idinagdag: Would you like to see a film made of his book Lilith? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by Jadis-the-White
a comment was made to the poll: Did you like the end of Lilith? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by Jadis-the-White
a comment was made to the poll: Which of his romances is your favorite? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by flyingnun