Hamsters101 Updates

a pop quiz question ay idinagdag: how long does a hamster usally live? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by shakeitupfan8
a pop quiz question ay idinagdag: T/f: you should bathe your hamster. sa loob ng isang taon na ang nakalipas by shakeitupfan8
a pop quiz question ay idinagdag: how much time does it usally take to tame a hamster? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by shakeitupfan8
a pop quiz question ay idinagdag: what should hamster NOT eat? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by shakeitupfan8
a pop quiz question ay idinagdag: What are robo hamsters know for? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by shakeitupfan8
a photo ay idinagdag: hamsters sa loob ng isang taon na ang nakalipas by shakeitupfan8