H.E.I.S.T. Updates

a comment was made to the article: Mercy Bio sa loob ng isang taon na ang nakalipas by SilverWings13
an article ay idinagdag: Mercy Bio sa loob ng isang taon na ang nakalipas by MercyYJ
a comment was made to the article: Profile~ sa loob ng isang taon na ang nakalipas by XxKFforeverXx
a comment was made to the article: Aisling Bio!!! sa loob ng isang taon na ang nakalipas by SilverWings13
fan art ay idinagdag: HEIST logo sa loob ng isang taon na ang nakalipas by AislingYJ
an article ay idinagdag: Aisling Bio!!! sa loob ng isang taon na ang nakalipas by AislingYJ
an article ay idinagdag: Profile~ sa loob ng isang taon na ang nakalipas by SilverWings13
a comment was made to the article: ~Bio Time~ sa loob ng isang taon na ang nakalipas by AislingYJ
an article ay idinagdag: ~Bio Time~ sa loob ng isang taon na ang nakalipas by InfinityYJ
a comment was made to the article: Le Rules~ sa loob ng isang taon na ang nakalipas by AislingYJ
an article ay idinagdag: Le Rules~ sa loob ng isang taon na ang nakalipas by SilverWings13