Hello Kitty Listahan All Of The Hellokitty Things You Own

shazyrach posted on Jun 30, 2010 at 10:53AM
1. 3 hellokitty hairbands
2. 3 hellokitty t.shirts
3. a hellokitty pack lunch
4. 6 hellokitty plushies
5. 2 hellokitty figures
6. a hellokitty racquet ball thing
7. a hellokitty folder
8. 2 hellokitty note books
9. a hellokitty secret diary
10. 2 hellokitty bed sets
11. a set of hellokitty jewelery
and more

Hello Kitty 2 ang sumagot

Click here to write a response...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas sokkacat11 said…
big smile
1. Hello kitty t-shirt
2. hello kitty notebook
3. Some more that i forgot

sa loob ng isang taon na ang nakalipas shazyrach said…
heart
cool i love hellokitty t-shirts