Samantha: An American Girl Holiday Updates

a pop quiz question ay idinagdag: What is Samantha's real name? (actress) sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ASRFAN
a pop quiz question ay idinagdag: Is the actress that played Samantha actually a brunette? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ASRFAN
a poll ay idinagdag: Which is a better movie? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by ASRFAN