paglalaban sa bituin Most Valued Bituin Wars Character?

sarmas2 posted on Mar 14, 2010 at 06:08PM
debate: who do you think and why?

paglalaban sa bituin 2 ang sumagot

Click here to write a response...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas moviebuff4 said…
Luke is the one that everybody remembers from their childhood
sa loob ng isang taon na ang nakalipas shinnipponkoki said…
darth vader