Super Smash Bros. Brawl Damn!!!!!

boba posted on Jan 20, 2008 at 02:28PM
SSBB has been posposed to March 2008 i dont know the exact date sorry guys

Super Smash Bros. Brawl 4 ang sumagot

Click here to write a response...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas boba said…
if someone knows the exact date please write a reply
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Drey said…
march 9th
sa loob ng isang taon na ang nakalipas boba said…
thanks
sa loob ng isang taon na ang nakalipas thegame998 said…
holy crap this sucks