ang masamang panahon Bad era video contest!!!

MJangellover posted on Feb 16, 2011 at 05:29PM
Who directed bad!!!?

ang masamang panahon 2 ang sumagot

Click here to write a response...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas journeemj said…
smile
The video was directed by Martin Scorsese
sa loob ng isang taon na ang nakalipas mjyasin2012 said…
mischievous
good