kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 11501-11550 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i'm torn between Ashley and Adriana.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I think Ashley.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: Ashley's a junior and Adriana's a senior, you know.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: what?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Nothing.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: :\
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: 2 weeks left.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Until graduation?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Awesome!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: I got my USF letter.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Is that a college or something?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: University of San Fransisco.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Did you get in?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: I didn't open it yet.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Why not?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: I'm scared.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
(sigh....)
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Just like I was.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: But I got in.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: open it.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*takes letter and opens it*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: and?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: You got in!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: YAYAYAYAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Congrats!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *jumps up and down*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Content much?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: you were the exact same way!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I know.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ee!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Hm.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yay!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ok. i think i'm done.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Good.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: :\
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ok.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: so...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: So...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: um..