kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 11851-11900 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: fhjdosisndsso!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: pixie language.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Ah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: qwer.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What does that mean?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Figured that.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ^.^
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Hm.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: so.....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: So...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: um...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Why did you just speak in pixie language?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: I dunno.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Why does it sound so...random?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: English is random too.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: True.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: pretty much any language is random if you think about it.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Especially German.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *giggles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Seriously.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i know.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: And Russian.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: kinda.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Kinda?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: you're being kinda racist, you know.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: How?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: you're making fun of a language.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I'm just saying it's random.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ok, ok.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: sy.....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What does that mean?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: so....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Oh. What do you wanna do?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i dunno...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Me neither.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: We could go to an amusement park.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yay!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What amusement park?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: um....