kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 12051-12100 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley and Star:*sigh*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Bored.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: same.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Me too.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *plays with hair*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley:*looks at nails*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *jumps up and down*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What's wrong with you?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i felt like jumping!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: What's today?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: what do you mean?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: The day of the week.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: Sunday.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Oh no! I have to go!*runs out*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ok?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: She has church.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: so...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: So...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: um...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Hm...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ..........................................­...­...­...­...­...­...­...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ...............
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: We can do this all day.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *giggles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: that's true.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Ugh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: hk
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: pl.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Huh?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: pixie language.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Hm.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *sigh*