kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 12201-12250 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: It's fine.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ok.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: bored!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Same.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *sigh*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: o.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: just a sound.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Hm.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *sigh*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: so...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: So....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: I hate being bored.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Me too.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *sigh*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i can't wait for graduation.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Me neither!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i'll admit it. i'll miss you.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I won't miss you.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: c'mon,
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *looks at her*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I repeat, what?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: you'll miss me.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Ha.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: c'mon,
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I won't.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: there's not ONE part of me you'll miss?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Nope.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ok...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: will you miss anyone?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: My friends.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: including?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: The Mathletes, Lance, and Sami.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i don't understand the concept of mathletes.