kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 12401-12450 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*stretches*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ok....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sits back down*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ok.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yep.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: what was that about?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I had to stretch.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i figured that.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Ah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *watches TV*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*watches TV*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *laughs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*laughs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ow!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Ow?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *points to TV*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Oh.*laughs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: that's gonna hurt in the morning.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah it is.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *nods*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Hm.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:-_-
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: what?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Nothing.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ok.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: still bored.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah. Me too.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *sigh*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ......
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ...............
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ..........................................­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ..........................................­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...­...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i just realized, our names rhyme!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: -_- Really?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah!