kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 12451-12500 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*facepalm*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: what?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Never mind.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: what?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Nothing.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: k.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Okay what?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ID.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar:.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *points to screen* Lea!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: EEE!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: EEE!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Why is she on this show?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: it's an ad
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Ah, right.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What's she advertising?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: the season 3 DVD, duh!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Oh, yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *nods*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*nods*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ^.^
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Stop making that face.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: why?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: It's annoying.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: to you.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: :\
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar:
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar:
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar:
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: We can do this all day.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i know.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *sighs*