kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 12601-12650 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: So...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: so...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Are you okay, now?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i guess.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Good.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Well, bye.*walks away*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *sigh*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance:*comes up* What's wrong?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: just same old same old.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: Oh. Okay.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance:*nods*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: ........
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar:
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance:
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: so...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: So...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: um...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: Um...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: hm...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: I'm a nice guy, right?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: of course!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: Good.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: why did you ask?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: I just felt like asking.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ok...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: So...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: so...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: Um...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: um...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: Hm....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: hm...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: Bored.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: same.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: What do you wanna do?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i dunno.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: Me neither.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *sigh*