kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 13301-13350 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas Tdinoahiscute4 said…
Sami: Hi! *gives him a flower*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance:*takes the flower* I shall cherish it always.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Tdinoahiscute4 said…
Sami: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: What's the flower for anyway?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Tdinoahiscute4 said…
Sami: *shrugs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: Oh. Thanks, still.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Tdinoahiscute4 said…
Sami: No biggie. *skips away*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley and Daniel:*walking down the street*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Tdinoahiscute4 said…
Sami: Hi, hi, hello!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Daniel and Ashley: Hey.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Tdinoahiscute4 said…
Sami: Flowers! *gives them each a flower*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Thank you.

Daniel: Thanks.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Tdinoahiscute4 said…
Sami: *smiles and skips to her treehouse*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*climbs up*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Tdinoahiscute4 said…
Sami: *climbs up* Hey!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Hola.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Tdinoahiscute4 said…
Sami: *sits on a beanbag chair*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sits on the couch*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Tdinoahiscute4 said…
Sami: *falls asleep*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Daniel and Ashley:*walk to the mall*
last edited sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *walks to mall*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley:*waves to Adriana*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: hi! *comes over*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Daniel: What's up?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: planning for my wedding.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: I am too.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: i'm invited, right?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Of course.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: and Alex?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: when's yours?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: One more day.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: wow!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: shouldn't there be a rehearsal?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Oh, um, sure. We could do it now.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: are you sure?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
~at the rehearsal!~
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Okay, so all the bridesmaids will walk down the aisle after the groom and the men. Then I'll enter.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: okay.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Okay, Daniel go.

Daniel:*walks down the aisle*

Ashley: Now you, Adri.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *walks down*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: And now me.*walks down*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Okay, rehearsal over.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: ok...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley and Daniel:*walk out*