kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 15401-15450 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Um...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: what?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Nothing.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Caroline: you sure?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Uh-huh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: okay!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Yep.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Caroline: *smiles* that was a great wedding.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Thanks.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: no problem!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley:*smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Caroline: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Daniel: We were going to get breakfast.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: us too.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Let's go.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
~they go to breakfast~
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley:*eating french toast*

Daniel:*eating waffles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: hey newly-weds!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley and Daniel: Hey.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Alex: Mr. and Mrs. (insert Daniel's last name here)
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Yep!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: how does it feel?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Amazing!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: aww, that's sweet!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: I've never been happier!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Daniel:*smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Alex: what about you, Dan? can i call you that?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Daniel: Sure.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Alex: what about you?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Daniel: I feel the same way as Ashley does.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Alex: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Daniel:*smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Alex: so..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: FRENCH TOAST!*sits down and begins eating it*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Alex: o.O
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Georgia: She really loves french toast.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Alex: i can see that..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Georgia: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Alex: *nods*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Georgia:*eats some toast*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: so..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Gage and Zach:*reading*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: why does everyone have to be in a couple?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Zach and Gage: We're not dating!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: you looked pretty cozy last night.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Gage: Well...shut up.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: besides, i was just saying in general.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Zach: Ah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: yeah!