kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 15451-15500 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Gage: Okay.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Zach and Gage:*resume reading*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana:
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Amethyst:*sits down*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: i'm surprised, you didn't do ANYTHING at the wedding.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Amethyst: I wouldn't ruin my cousin's special day.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: -.- you tied her up, twice.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Amethyst: Yeah, I know.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: don't you have any guilt?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Amethyst: Nope.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: ugh,
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Amethyst:*eats*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *eats*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance:*sits*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *sits*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance:*eats*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *eats*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
*after breakfast*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: what should we do now?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: Go to the pool?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: kk.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Everyone:*go to their rooms to change*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Everyone: *come back out*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
(*achem*)
sa loob ng isang taon na ang nakalipas boy123 said…
Erica: Hello I'm Erica. Nice to meet you!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: i'm Adriana.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
*at the pool*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *does swan dive off diving board*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley and Daniel:*jump in*
last edited sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *jumps in*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance:*jumps in*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *reading magazine*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sitting in a lounge chair*

Zach and Gage:*reading*

Amethyst:*jumps in*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Caroline: *jumps in*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Georgia:*jumps in*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Alex: *jumps in*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley:*swimming*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *creates small waves*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance:*swimming*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar and Caroline: *playing "chicken"*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Amethyst:*swimming*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Alex: *swims to bottom*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Georgia:*floating on her back*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Alex: *comes back to top*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*watching everyone in the pool*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *watching everyone, mostly Lance*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance:*waves to Electra*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *waves back*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance:*smiles*