kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 15651-15700 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: ?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Sorry about her.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: it's okay.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Good.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: so..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Gage: That was a catchy tune, though.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Gage: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *lies on bed*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Gage:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *closes eyes*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Gage: How long are we staying here?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Alex: how long are we staying here?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Two more days left.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Alex: oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Yep.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Alex: *lies next to Adriana*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Daniel:*sits next to Ashley*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Caroline: *lies next to Hadar*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: what's wrong?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Everyone has someone expect me.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: what about "Zack"?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I broke up with him.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *does spit-take*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What's wrong?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: that was really unexpected.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Oh, well I did.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: what did he do?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Nothing.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: how did he take it?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: He was upset.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: what did he say?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I don't recall.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: meaning, you don't wanna say.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I actually don't remember.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: fine.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yep.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: Aaron seems to like you.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I know.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: do you like him?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: No.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: why not?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Because he's your brother.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: -.-
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: that's all?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yep.