kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 15751-15800 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: :)
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Jecica: :D
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: :)
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Jecica: :D
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Jecica: :D
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Jecica: Um, so what's up?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: nothing much.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Jecica: Yay!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *smiles a bit*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Jecica:*twirls her hair*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *plays with her own hair*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Jecica: Um, so, what's up?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: you just asked that..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Jecica: No I didn't.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: yes you did..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Jecica: Oh....okay!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Jecica: :D
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: :)
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Jecica: Um, so...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: so...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Jecica: Bye!*skips off*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: ?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: She's really random.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: i can see that..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana:..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: bored.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Same.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: ..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*leaves*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: ..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Anyway....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: umm..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: Hm...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley: I have to go.*stands up and leaves*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: two down, many more to go.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*comes back*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: nevermind.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: nothing.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Okay.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Uh-huh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *drawing in sketchpad*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Whatcha drawing?