kabuuan drama ng isla Party Rp

laylay0014 posted on Jun 05, 2012 at 10:56PM
In honor of Tdroti starting in america , Lets have a party !! Make a origanal charcter and join the party.

kabuuan drama ng isla 9103 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 451-500 of 9103

sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
~at the park~
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: ok we're here.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: what ride?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: the tallest, fastest ride in this park.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: ok..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*walks around*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *follows*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance:*follows*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *gets some food*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star and Lance:*gets a drink*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: .
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star and Lance:*sip their drink*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *sits down*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance and Star:*sit down*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: so...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: So...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: so...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: You said that twice.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: i know.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Why did you say it twice?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: i dunno.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Oh. Okay.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*gets up and walks over to her friends*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: I like you...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: You like me?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: yeah..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: Oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: so...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: I like you, too.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: really?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: So...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: so...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*comes back*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: hi.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Hey.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: ok.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: ....
Olivia: ready?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Did I miss anything?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: kinda.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *blushes*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: yeah, i guess.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: what's wrong?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: nothing.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Why are you blushing?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: sure?
Electra: n-no reason.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: ok?