kabuuan drama ng isla Party Rp

laylay0014 posted on Jun 05, 2012 at 10:56PM
In honor of Tdroti starting in america , Lets have a party !! Make a origanal charcter and join the party.

kabuuan drama ng isla 9103 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 5201-5250 of 9103

sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Star(15): I can't dance.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar(15): sure you can! you're on the cheerleading team!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Star(15): But that's...maybe you're right.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar(15): *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Star(15):*starts to dance*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar(15): yay!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Star(15):*smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar(15): you see?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Star(15): I guess.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar(15): *dancing with Caroline*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Daniel(15):*still dancing*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
~out of flashback~
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
(Um...what was everyone doing before this?)
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
(just talking)
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
(Who was talking again?)
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
(Hadar, Alex, Adriana, ect)
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
(Ah.)
Autumn:*listening to everyone talk*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: yeah, a lot of things have changed since then.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Autumn: Ah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *holding hands with Caroline*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Autumn:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: what's wrong?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Autumn: I need a girlfriend.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i didn't know you were bi.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Autumn: Well, I am.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: cool!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Autumn: Yep.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: well, do you have a type?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Autumn: As long as she's smart and funny, she's my type.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i have a friend named Sophia!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
(hello?)
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
(Sorry about that.)
Autumn: Great!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *calls her*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Autumn:*waits*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: uh-huh! great!
Sophia: *comes*
 Hadar: uh-huh! great! Sophia: *comes*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Autumn: Wow.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Sophia: hi!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Autumn: Hi!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Sophia: Hadar's matchmaking again, i see.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Autumn:*laughs* Yep.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Sophia: so, you're Autumn?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Autumn: Yep. And you're Sophia?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Sophia: yup. and 500 other Sophia's, too.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Autumn:*laughs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Sophia: you can call me Sophie, if you want.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
Autumn: Okay, Sophie.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Sophia: great!
(i have a friend named Autumn who goes to my school.)
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
(Cool!)
Autumn: Yep.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
(yep!)
Sophia: wanna come to my house later?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas LeaM-1 said…
(I wish I went to your school.)
Autumn: Sure!