kabuuan drama ng isla Party Rp

laylay0014 posted on Jun 05, 2012 at 10:56PM
In honor of Tdroti starting in america , Lets have a party !! Make a origanal charcter and join the party.

kabuuan drama ng isla 9103 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 5951-6000 of 9103

sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: What can I do to help?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: i dunno!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: Oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *crying again*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: :(
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: i-i'm hopeless.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: You're not.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: i AM!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: You're not!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: HOW!?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: I...don't know...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *looks down*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: I'm sorry.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: maybe you should just forget about me....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: I cannot.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: i'm hopeless, Kendra!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: Stop saying that.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: well, what am i supposed to do!?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: I don't know.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: .........
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: why am i even living?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: Don't say that.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: why!?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra:*sighs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: well!?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: Because you don't think this, you're just sad.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: no, REALLY!?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: I will not help you if you're going to scream at me.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: sorry.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: It's okay.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: but, i know i'm sad.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: I know.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: what's your point?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: I shall help you get your love back.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: but, Dylan will kill you!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: If that is what must happen, then it must.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: you're not afraid?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kenddra: I shall do anything to make anyone happy.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: okay...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra:*smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: good luck.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra: Thanks.*disappears*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: I really hope....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra:*at Lance's house*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: ....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Kendra:*talking to Lance's dad*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: please...