kabuuan drama ng isla Party Rp

laylay0014 posted on Jun 05, 2012 at 10:56PM
In honor of Tdroti starting in america , Lets have a party !! Make a origanal charcter and join the party.

kabuuan drama ng isla 9103 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 8101-8150 of 9103

sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: Good. Then tell away.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: well, i have....powers...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: What kind of powers?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: powers that some people would frown upon.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: Oh?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: yeah...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: Why is that?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: because they have.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: Oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: Wow.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: *nods*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: I wish I could tell you something too.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: i'm sure there's something.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: There is.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: yes?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: I can't say.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: yes you can.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: No I can't.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: please?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Josss: I swore I wouldn't tell.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: i won't tell anyone.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: I can't take that risk.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: c'mon.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: No.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: tell me.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: No. And I mean that.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa:
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: :|
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: I get it. You don't trust me.
last edited sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: It's not that. I just can't tell you.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: uh-huh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: Really. If I could, I would. I can't even tell my parents.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: So...yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: whatevs.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: I'm sorry.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: you don't say "i do have something to tell you" and then say "i can't tell you."
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: I know. I just shouldn't have said anything.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: yep.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: I can be so stupid sometimes.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: :\
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: Feel free to disagree with me.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: *giggles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss:*smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: Well, I never expected to make a girl laugh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: you're acting like...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Joss: Like what?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Larissa: i dunno. like it's such a challenge.