kabuuan drama ng isla Party Rp

laylay0014 posted on Jun 05, 2012 at 10:56PM
In honor of Tdroti starting in america , Lets have a party !! Make a origanal charcter and join the party.

kabuuan drama ng isla 9103 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 8601-8650 of 9103

sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: Okay.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: attire?
last edited sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: Huh?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: you know, clothing?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: Ah. Something...cool.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: like, semi-casual?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: Sure.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: ok!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: Yep!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: ok...food?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: Um...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: yeah?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: I don't know.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: um, Pizza?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: Yeah!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: yep! and good thing too, since Alex is Italian.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: yep!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Star: Wow. You guys came up with that all by yourselves.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: no thanks to you.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Star: Sorry.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: whatever.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: So, what should we do now?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: hm,
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: ...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: I dunno.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: Aw.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Dylan: *sighs* that was too close.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: Lance, we haven't hung out in a while.
Lila: *walks home*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: So true.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: want to?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: Totes yeah!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: Let's go!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: ok!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance:*runs to the mall*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *follows*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: Where to?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: um, how about we buy the stuff?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: Ah, okay.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: yep.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: What should we buy?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: party!!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance: Oh, right!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance:*goes to buy the stuff*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *same*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas MissMichele said…
Lance:*leaves the mall with the stuff*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Adriana: *same*