kabuuan drama ng isla Party Rp

laylay0014 posted on Jun 05, 2012 at 10:56PM
In honor of Tdroti starting in america , Lets have a party !! Make a origanal charcter and join the party.

kabuuan drama ng isla 9103 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 2601-2650 of 9103

sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *orders pizza*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Dustin: *kisses her neck*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: Cheese pizza, please.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Tiffany: *moans*
Electra: okay.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Dustin: *lays her on the bed*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Tiffany: *kisses his neck*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Dustin: *moans*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: Good.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Tiffany: *smiles*
Electra: i'll order a medium cheese pizza please.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Pizza Guy: Okay.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: okay!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Pizza Guy: Address?
last edited sa loob ng isang taon na ang nakalipas
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Dustin: *kisses tiffany*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *tells address*
Tiffany: *kisses back*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
PG: Okay. Be there in a few minutes.*hangs up*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Dustin: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: pizza's coming.
Tiffany: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Dustin: *kisses her chest*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: Yay!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Tiffany: *squeaks*
Electra: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
PG:*knocks on the door*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *opens*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Dustin: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Tiffany: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
PG: $7.50, please.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Dustin: *kisses her weak spot on her neck*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *gives money*
Tiffany: *purrs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
PG: Thanks.*walks away*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Dustin: *snickers* did you just purr-ed?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *gets pizza*
Tiffany: werecat. *wraps tail around him*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance:*gets some pizza*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *eats*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance;*eats*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance:*smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *takes another bite*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance:*does same*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra:
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Dustin: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Tiffany: *pins him down(*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance:
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Dustin: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: so..
Tiffany: *kisses him*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Lance: So...
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Electra: *kisses him*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Dustin: *kisses back*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
~20 minutes later~
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Dustin: *panting*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Tiffany: *out of breath*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Dustin: *smiles*