kabuuan drama ng isla Party Rp

laylay0014 posted on Jun 05, 2012 at 10:56PM
In honor of Tdroti starting in america , Lets have a party !! Make a origanal charcter and join the party.

kabuuan drama ng isla 9103 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 4551-4600 of 9103

sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: *moans a bit*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: *smiles* i love you.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: i love you too.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: *pins her down on the bed*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: whoa!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: *kisses her*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: *kisses back*
Sebastian: *comes in room* o.O *leaves*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: ready?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: for what?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: *smiles* you know.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: oh. yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: *kisses her*

~25 minutes later~
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: *panting*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: *panting*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: i love you.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: i love you too.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: you're my first.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: i keep forgetting that. what first?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: the first one i.....
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: you what?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: went all the way with..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: oh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: i love you.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: i love you too.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
(hello?)
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: *Smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: it's getting late, do you wanna go to sleep?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: *nods*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: *cuddles with her*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: *smiles the goes to sleep*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: *goes to sleep*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
~next day~
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: *wakes up*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: *still sleeping*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: *snoring*

(brb)
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: *giggles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: *gets up*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: hey, sleepyhead.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: hey.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: have a good sleep?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: *nods*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: i love you.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: I love you too.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: *stands up*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas Courtneyfan214 said…
Jenny: hungry?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Olivia: a bit.