Tsuruya fans Updates

a pop quiz question ay idinagdag: How old is Tsuruya ? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by UtauHoshina1
a pop quiz question ay idinagdag: Who is Tsuruya´s best friend ? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by UtauHoshina1
a pop quiz question ay idinagdag: When is Tsuruya´s birthday ? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by UtauHoshina1
a poll ay idinagdag: Favourite pairing ? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by UtauHoshina1
a poll ay idinagdag: Which dress ? sa loob ng isang taon na ang nakalipas by UtauHoshina1
a photo ay idinagdag: Tsuruya sa loob ng isang taon na ang nakalipas by UtauHoshina1