ursula andress Updates

a question ay idinagdag: Ursula Andress Address 3 months ago by BondJamesBond
a photo ay idinagdag: Cine Revue Cover sa loob ng isang taon na ang nakalipas by retrojunkie
a link ay idinagdag: Ursula Andress at TriviaTribute.com sa loob ng isang taon na ang nakalipas by eagle393
fan art ay idinagdag: bond girl sa loob ng isang taon na ang nakalipas by fiyona