kabuuan drama ng isla TD RPness

DandC4evacute posted on Feb 22, 2012 at 10:16PM
this is an rp.

RULES:
1. NO IGNORING POSTS!
2. if you start something, make sure that you can add everyone in it too!

and..........BEGIN!

kabuuan drama ng isla 16891 ang sumagot

Click here to write a response...

Showing Replies 12351-12400 of 16891

sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Fine.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *turns to AFV*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yay.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yay!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *giggles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*laughs*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ew! The fish is still alive!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*chuckles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: IT MOVED!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I can see.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: on the plate!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: >.<
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Ashley:*smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: aw! Look at that baby!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Babies are so awesome.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: yep!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ^.^
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Hm.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: well.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: What?
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: nothing..
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Uh-huh.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: really!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Okay.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ok.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I still don't believe you, but whatever.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: you don't believe anything I say.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: True.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: except that.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: and that.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: i could go on forever.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: I know.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *looks at TV*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*watches TV*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: puppy!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: So cute!
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: ^.^
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Yeah.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*smiles*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: *relaxes*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star:*stands up*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: you're kinda blocking the TV.
sa loob ng isang taon na ang nakalipas noahnstar1616 said…
Star: Sorry.*moves out the way*
sa loob ng isang taon na ang nakalipas DandC4evacute said…
Hadar: it's ok!